Vandaag las ik de uitspraak van de rechter na een rechtszaak die door een ondernemer aangespannen was tegen zijn adviseur.
Jasper Backx, advocaat verzekeringsrecht, deelde deze uitslag nadat zijn kantoor de zaak voor hun klant gewonnen had.

In het kort de situatie: in 1999 koopt een assurantiekantoor een portefeuille met klanten (polissen), daarbij ook de verzekeringen van gedupeerden. Tot 2010 is er geen enkel moment van contact tussen adviseur en verzekerde. Pas nadat verzekerde in 2010 een loods en een kantoor aankoopt en wenst te verzekeren is er voor het eerst contact.

Tot de polissen die overgenomen zijn in 2020 behoort ook een polis van een loods, met een ander adres.

Er komt een contact op gang tussen adviseur en verzekerde, waarin adviseur verzekerde een aantal keer wijst op het feit dat het mogelijk is alle risico’s tezamen te brengen in een pakket van Delta Lloyd. Over de waardes van de nieuwe loods en het nieuwe kantoor wordt meerdere malen gesproken, maar op geen enkel moment wordt de waarde van de eerste loods in twijfel getrokken.

Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen, er breekt brand uit in de eerste loods. Deze loods was verzekerd voor een waarde van € 52.185,=
De expert becijferd de waarde echter op € 171.365,= Daarnaast nog een extra schade (opruimkosten, tuinaanleg en huurderving) van circa € 61.000,= Een forse onderverzekering!!

Verder blijkt uit het dossier dat er geen milieuschadeverzekering, bedrijfsschadeverzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn gesloten. Deze schade is buiten de expertise gebleven omdat daar geen verzekering voor gesloten was.

Dit laatste is de adviseur verweten door de rechter. De adviseur werpt als verdediging op dat zij alleen zorgplicht kunnen hebben over verzekeringen die daadwerkelijk via hen zijn gesloten. De rechtbank heeft hier echter anders in geoordeeld. Zij stelt dat van de adviseur verlangd mag worden dat hij zijn klant over risico’s bevraagd en/of hem actief waarschuwt voor risico’s die hij binnen zijn onderneming loopt.

Kortom, de zorgplicht van de adviseur gaat verder dan het in orde maken van verzekeringen. Ondernemers dienen gewezen te worden op de risico’s en daar dient de adviseur een advies over te geven.