Ik volg met veel plezier de columns van Annemarie van Gaal. Zij schrijft wekelijks een column voor de Telegraaf en deze worden op Facebook gedeeld. Op donderdag 23 april schreef zij een zeer pakkend artikel over het verschil tussen de risiconemende ondernemers van Nederland en de risicomijdende virologen, wetenschappers, politici en een aantal bankiers. Momenteel wordt ons land door de risicomijdende partijen door de coronacrisis geleid. En volgens mij doen ze dat fantastisch!

Dit zijn echter partijen die aan het einde van de maand een salaris krijgen overgemaakt en van nature risicomijdend zijn. Hun bestaan staat volgens van Gaal niet op het spel en hebben werkelijk geen flauw benul wat veel ondernemers momenteel moeten meemaken. Ze hebben geen idee van de slapeloze nachten en van de enorme stress waar deze ondernemers nu mee te kampen hebben.

Van Gaal beschrijft heel mooi dat het juist de risiconemers, de ondernemers, zijn die voor werkgelegenheid en economische welvaart zorgen. Dit lezende bedenk ik me dat het ook nu weer de ondernemers zullen zijn die hun schouders eronder zetten en doorgaan. Ook tijdens deze crisis zullen er nieuwe bedrijven geboren worden, zullen nieuwe ondernemers opstaan en mogelijkheden zien.

Deze ondernemers hebben te maken met tal van risico’s. Risico’s waarvoor wel maatregelen getroffen kunnen worden en risico’s die werkelijk niemand van te voren aan ziet komen. Voor al deze ondernemers is het van groot belang om in te schatten welke risico’s zij durven te nemen en welke ze liever over laten aan bijvoorbeeld een verzekeraar. Een risico als de coronacrisis was niet te voorzien en we mogen van geluk spreken dat we in een land leven waar de overheid überhaupt KAN bijstaan al zijn de genomen maatregelen zeker niet voor iedere ondernemer afdoende.

Houd vol ondernemers van Nederland, het land heeft jullie keihard nodig! En jullie hebben met name nu het land nodig, daar waar mogelijk moeten we elkaar steunen!