Dat is de vraag die ik mij de laatste tijd vaak stel, waarom moet de premie die een ondernemer betaalt de hoogte van de beloning van de adviseur bepalen? Het koppelen van de hoogte van de beloning aan de premie die betaald wordt staat volgens mij de onafhankelijkheid en daarmee een klantgericht advies in de weg.

De meeste adviseurs pretenderen onafhankelijk te werk te gaan en het belang van de klant voorop te hebben staan. Ik weet dat veel van mijn collega’s dit daadwerkelijk zo zien en daar ook zo naar handelen. Helaas zijn er nog wel steeds adviseurs die hier minder goed mee omgaan.

Denk met name aan de naverrekeningen op verzuimverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierover ontvangt de klassieke “adviseur” in de huidige goede tijden van economische groei extra beloning!

Tegenover deze naverrekening staan weinig werkzaamheden van de adviseur maar deze wordt op deze momenten soms wel fors beloond. Extra beloond worden, waarvoor dan? Daar staat tegenover dat hij zijn reeds ontvangen provisie moet terugbetalen in tijden dat het slechter gaat, in tijden dat vanuit de naverrekening premies aan klanten terug worden betaald. De vraag is of dit stelsel op deze manier stand moet houden.

Afgelopen week kwam ik een dergelijk dossier in praktijk tegen. Een sociaal ondernemer heeft drie jaar geleden een verzuimverzekering gesloten via een lokale adviseur. In deze drie jaar is deze adviseur niet meer op bezoek geweest en als er vragen zijn vanuit de ondernemer stelt zij deze rechtstreeks aan de verzekeraar. Tijdens de naverrekening over 2018 komt de betreffende verzekeraar erachter dat de ondernemer gedurende de gehele looptijd de oproepkrachten niet heeft opgegeven, terwijl dit wel noodzakelijk is bij deze verzekeraar. De ondernemer was in de stellige overtuiging dat zij alleen haar vaste krachten kon verzekeren. Uiteindelijk krijgt zij nu een naheffing over deze afgelopen drie jaar van € 14.000, -!!

Mevrouw heeft hierover contact gehad met de verzekeraar en uiteindelijk betaald.
Het had de adviseur in kwestie gesierd als hij actie had ondernomen, proactief de telefoon had gepakt en contact met relatie had gezocht. We weten allemaal dat we als adviseur contacten bij verzekeraars hebben die de eindklant niet heeft en soms nog wel iets weten te regelen. Maar nee, deze adviseur lijkt achterover te leunen en de extra provisie als een mooie bonus te zien en in dit geval zelfs zonder enige inspanning.

De kwaliteit in onderhoud en zorgplicht van deze adviseur is helaas ver te zoeken. Heel jammer. Had deze adviseur op feebasis geadviseerd, dan was hij ‘echt’ onafhankelijk geweest en had hij mevrouw beter van dienst kunnen zijn. Eerlijk is eerlijk, in dit geval had relatie ook kosten moeten maken voor het werk dat de adviseur op dat moment zou doen, maar dan had de adviseur wel een actievere rol gehad. Nu komt hem een beloning toe zonder dat daar daadwerkelijk werkzaamheden tegenover staan.

Bij een premieverlaging had deze adviseur provisie moeten inleveren, daar ben ik me van bewust. En ook daar kan ik het niet mee eens zijn. Beloning zou direct gekoppeld moeten worden aan werkzaamheden die de adviseur verricht. De premie die de klant betaalt zou geen factor mogen zijn waarop de beloning bepaald wordt.

Let wel, ik weet dat er veel adviseurs zijn die wel in de telefoon waren geklommen en wel het beste met de klant voor hadden gehad, ik spreek hier (gelukkig) over excessen. Met het benoemen van deze zaken hoop ik iets te veranderen binnen onze branche. Door adviseurs als deze blijven we de naam van boeven houden. Boeven die wel heel makkelijk geld verdienen.

Laten we met elkaar uitdragen dat we een prachtig vak hebben en dat we onze klanten graag bijstaan daar waar zij ons het hardst nodig hebben. En dan op een eerlijke en betrouwbare manier.
Alleen dan zullen onze klanten ons kunnen waarderen. Omdat we waarde leveren voor onze verdiensten.