Nazorg, dossiervorming, zorgplicht? Allemaal termen waar we als adviseur meer en meer mee te maken krijgen. Termen die ons adviseur alert en scherp houden. Maar ook termen waar we soms naar van worden, want hoever gaat deze zorgplicht? Wanneer wordt de verantwoordelijkheid terug gelegd bij de klant?

Onlangs heb ik als deskundige mogen adviseren in een rechtszaak tegen een adviseur. Ik zou als getuige-deskundige optreden, helaas vond de rechter dat we hierin te ver zouden gaan, dus bleef het bij het beoordelen van de zaak en het geven van mijn visie op de zaak.

Ik zal je in het kort de situatie schetsen: In verband met de prolongatie van een brandverzekering wenst de verzekeraar een technische inspectie. Uit de inspectie blijkt dat relatie niet voldaan heeft aan de NEN – eisen. De adviseur heeft de ondernemer vervolgens meerdere malen herinnert aan deze eis en heeft tot 2 à 3 keer toe zelfs uitstel weten te regelen bij de verzekeraar. De ondernemer in dit verhaal had een prima reden om te wachten met de keuring, maar was ook laks. Door de wisseling van medewerkers bij betreffende adviseur blijft e.e.a. liggen. De nieuwe medewerker van het kantoor neemt op enig moment contact met ondernemer op om kennis te komen maken. Tijdens de voorbereiding van dit kennismakingsgesprek komt de adviseur erachter dat er sinds een half jaar geen branddekking meer op de polis van kracht is. Belangrijk om te weten is dat er al sprake was van een zeer beperkte dekking en dat brand nu volledig was uitgesloten. Er volgt een kennismakinggesprek tussen ondernemer en adviseur waarin volgends de adviseur mondeling is aangegeven dat er geen dekking meer voor brand is. De ondernemer geeft aan dat dit niet besproken is. Daags na dit gesprek stuurt de adviseur de ondernemer een gespreksverslag waar absoluut niet specifiek in genoemd wordt dat er geen branddekking meer op de polis is. Er wordt wel wederom aangegeven dat het van groot belang is dat er voldaan gaat worden aan de NEN – eisen, maar niet waarom dit zo belangrijk is.

Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen…. Een jaar na dit bewuste kennismakingsgesprek breekt er brand uit, een schade van ruim € 300.000, =!!

Wie is er verantwoordelijk voor deze schade? De adviseur of de ondernemer?
Daar gaat deze rechtszaak nu over. Had de adviseur anders moeten handelen? Had de ondernemer zelf minder laks moeten zijn.

Dit is een interessante zaak en volgens mij is de belangrijkste les: LEG ALLES VAST!
Natuurlijk had deze ondernemer zelf ook wijzer moeten zijn en heeft de eindklant ook een grote vorm van verantwoordelijkheid als het om de risico’s binnen zijn eigen bedrijf gaat, maar deze adviseur had beter kunnen en moeten weten.

Misschien een mooie klus voor de rustigere zomermaanden, om na te gaan hoe de vastlegging van adviezen in jouw organisatie geborgd zijn. Gebruik je hier vaste verslagen voor? Is hier een protocol voor zodat jouw medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt?

Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!