Het nieuwe verzekeren, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Kan verzekeren vernieuwend zijn?
Ja zeker! Vooral in deze tijden waarin veel ondernemers en andere branches juist moeten omdenken, veranderen en vernieuwen.

Per januari 2013 kent Nederland een provisieverbod op de zogenaamde complexe producten. Dit betekent dat de consument vanaf die datum een factuur ontvangt van zijn of haar adviseur voor de adviezen en de bemiddeling rondom bijvoorbeeld hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Geen beloning meer vanuit de verzekeraar richting de adviseur, welke verborgen zat in de premie die de verzekerde betaalde.

Dit is al een hele vernieuwing, de adviseur wordt beloond voor het gegeven advies en de gewerkte uren. Voorheen was de premie welke de consument betaalde leidend voor de hoogte van de beloning van de adviseur.

Vanuit het Nieuwe Verzekeren vragen wij ons af waarom de beloning van de adviseur überhaupt afhankelijk moet zijn van de hoogte van te betalen premie.
Dit werkt twee kanten op, consumenten en ondernemers betalen geen overbodig hoge beloningen meer en de adviseur wordt betaald naar verhouding van de werkzaamheden.

Sterker nog, Het Nieuwe Verzekeren gaat verder in deze filosofie en gaat liever als risicomanager / bedrijfsadviseur op de stoel van de consument en / of ondernemer zitten.
Het klantbelang staat hierin bovenaan en klanten worden geadviseerd over de aanwezige risico’s en de manier om deze risico’s te beperkten. Verzekeren is een manier van risicobeperking en kan in sommige gevallen een prima oplossing zijn, maar is zeker niet altijd de beste of enige oplossing!